•  Επιτοίχια σταντ Φυλλαδίων  
•  Επιτραπέζια σταντ Φυλλαδίων