Σήμανση Εμπορευμάτων
 
Καρτελλάκια ρούχων-εμπορευμάτων

Καρτελλάκια για εκτύπωση Laser/Copy
Καρτελλάκια χειρός