Κατάλογος προϊόντων
 
Προϊόν Κωδικός Περιγραφή
4201 HERMA Ετικέτες λευκές 45,7x16,9 Laser/Copy/Ink, 1600 ετικ/πακ
4343 HERMA Ετικέτες λευκές 17,8x10 αφαιρούμενες Laser/Copy/Ink, 6750 ετικ/πακ
4344 HERMA Ετικέτες λευκές 25,4x10 αφαιρούμενες Laser/Copy/Ink, 4725 ετικ/πακ
4211 HERMA Ετικέτες λευκές 25,4x16,9 αφαιρούμενες Laser/Copy/Ink, 2800 ετικ/πακ
4345 HERMA Ετικέτες λευκές 35,6x16,9 αφαιρούμενες Laser/Copy/Ink, 2000 ετικ/πακ
4210 HERMA Ετικέτες λευκές 38,1x12,7 αφαιρούμενες Laser/Copy/Ink, 2750 ετικ/πακ
4346 HERMA Ετικέτες λευκές 45,7x21,2 αφαιρούμενες Laser/Copy/Ink, 1200 ετικ/πακ
4202 HERMA Ετικέτες λευκές 63,5x8,5 αφαιρούμενες Laser/Copy/Ink, 2400 ετικ/πακ
4347 HERMA Ετικέτες λευκές 63,5x29,6 αφαιρούμενες Laser/Copy/Ink, 675 ετικ/πακ
4209 HERMA Ετικέτες λευκές 96x16,9 αφαιρούμενες Laser/Copy/Ink, 800 ετικ/πακ
4380 HERMA Ετικέτες λευκές 40,6x25,4 οβάλ αφαιρούμενες Laser/Copy/Ink 900 ετικ/πακ
4358 HERMA Ετικέτες λευκές 63,5x42,3 οβάλ αφαιρούμενες Laser/Copy/Ink 450 ετικ/πακ
10107 HERMA Ετικέτες λευκές 25,4x25,4 τετράγωνες αφαιρούμενες Laser/Copy/Ink 1650 ετικ/πακ
10108 HERMA Ετικέτες λευκές 40,0x40,0 τετράγωνες αφαιρούμενες Laser/Copy/Ink 600 ετικ/πακ
10109 HERMA Ετικέτες λευκές 60,0x60,0 τετράγωνες αφαιρούμενες Laser/Copy/Ink 300 ετικ/πακ
4385 HERMA Ετικέτες λευκές Ø 10 αφαιρούμενες Laser/Copy/Ink, 7875 ετικ/πακ
4386 HERMA Ετικέτες λευκές Ø 20 αφαιρούμενες Laser/Copy/Ink, 2400 ετικ/πακ
4387 HERMA Ετικέτες λευκές Ø 30 αφαιρούμενες Laser/Copy/Ink 1200 ετικ/πακ
4476 HERMA Ετικέτες λευκές Ø 40 αφαιρούμενες Laser/Copy/Ink 2400 ετικ/πακ
5066 HERMA Ετικέτες λευκές Ø 40 αφαιρούμενες Laser/Copy/Ink 600 ετικ/πακ
4477 HERMA Ετικέτες λευκές Ø 60 αφαιρούμενες Laser/Copy/Ink 1200 ετικ/πακ
5067 HERMA Ετικέτες λευκές Ø 60 αφαιρούμενες Laser/Copy/Ink 300 ετικ/πακ
4478 HERMA Ετικέτες λευκές Ø 85 αφαιρούμενες Laser/Copy/Ink 600 ετικ/πακ
5068 HERMA Ετικέτες λευκές Ø 85 αφαιρούμενες Laser/Copy/Ink 150 ετικ/πακ